PSIHOTERAPIA OMULUI, NU PSIHOTERAPIA PROBLEMEI SAU A SUFERINŢEI

Clientul meu este omul, nu suferinţa. Eu lucrez cu omul din faţa mea. Omul este cel care trăieşte dispoziţii (o stare de fond a afectivităţii la un moment dat),  emoţii (denivelări bruşte sau de scurtă durată şi intense ale dispoziţiei), sentimente (sunt investiţii afeciv-cognitive durabile,  sunt  în strânsă legătură cu valorile noastre de viaţă şi …